Plán na 9. týden (od 25. 10. do 29. 10.)

Český jazyk

 • Procvičování spodoba (z-s, ž-š).
 • Slovní druhy.
 • Opakování abecedy.
 • Učebnice str. 28, 30.

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 49-50.
 • Písanka str. 16-17.

Anglický jazyk

 • Procvičování čísel 1-12.
 • Halloween – jednoduchá slovíčka, písničky, říkadla.

Matematika

 • Násobení a dělení do 100.
 • Dokončení pracovního sešitu.
 • Fólie – příklady na čas.

Prvouka

 • Testík (Praha).
 • Evropa, sousední státy.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 26. 10. se sejdeme před školou v 18.00 hodin. Půjdeme strašit. Děti prosím teple oblečte a pomozte s jednoduchým kostýmem. Zasoutěžíme a projdeme se. Strašidla si vyzvednete v 19.30 hodin u hřbitova. Ještě pošlu lístečky. Kdo chce, může strašit s námi.
 2. 5. 11. hudební skupina skupina Marbo. Donést 6 Kč, zbytek 24 Kč doplatím ze slevy, kterou jsme měli na pracovní sešity.
 3. Kontrolu známek provedete na  iskola.
 4. Od středy jsou podzimní prázdniny. Ve škole se uvidíme v pondělí 1. listopadu.

Regína Hajná, třídní učitelka

Odkazy na probírané učivo

Násobilka ZDE.

Matematika, sčítání a odčítání do 100 ZDE.

Jazyk český – párové souhlásky ZDE.

Anglický jazyk, přiřazuj čísla ZDE.

Anglický jazyk, barvy ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top