Plán na 10. týden (od 1. 11. do 5. 11.)

Český jazyk

 • Procvičování abecedy (řazení jmen).
 • Stavba slova, vyjmenovaná slova po B.
 • Učebnice str. 31-34.

Sloh

 • Dušičky.
 • Vyprávění podle osnovy.

Čtení a psaní

 • Tiché čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 53-58.
 • Písanka str. 17-18.

Anglický jazyk

 • Spelování.
 • Použití otázky Are you?
 • Učebnice str. 18-19.

Matematika

 • Procvičování násobilky, upevňování spojů.
 • Hra o nejlepšího počtáře.
 • Písemné sčítání a odčítání čísel s přechodem i bez.
 • Učebnice str. 47-50.

Prvouka

 • Testík na naši vlast, Evropu (zápis v sešitě).
 • Krajina našeho domova.
 • Pokračujeme v pracovním sešitě.

Pracovní činnosti

 • Práce s modelovací hmotou.

Výtvarná výchova

 • Podzimní krajina.

Hudební výchova

 • Nota a pomlka.

Tělesná výchova

 • Přihrávky jednoruč a obouruč.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý jdeme na hřbitov zapálit svíčky (Dušičky). Dejte prosím dětem svíčku.
 2. V pátek 5. 11. koncert skupiny Marbo. Donést 6 Kč, zbytek doplatím z pracovních sešitů.
 3. Podepište dětem ŽK, 10. listopadu se uvidíme na konzultačních schůzkách od 15.30 do 17.30 hodin v 3. B.
 4. Kontrolu známek provedete na  iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

Odkazy na probírané učivo

Matematika, sčítání a odčítání do 100 ZDE.

Anglický jazyk, přiřazuj čísla ZDE.

Abeceda ZDE.

Násobilka ZDE.

Chytej násobky ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top