Plán na 8. týden (od 18. 10. do 22. 10.)

Český jazyk

 • Procvičování spodoby uvnitř slov (ď-ť, h-ch, v-f).
 • Slovní druhy.
 • Přepisy cvičení z učebnice.
 • Učebnice str. 24-26.

Sloh

 • Vypravování – ústně.

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 39-46.
 • Písanka str. 13-14.

Anglický jazyk

 • Číslovky 6-12.
 • Procvičování barev.
 • Kreslené diktáty.
 • Učebnice str. 16-17.

Matematika

 • Upevňování násobilkových spojů (soutěž).
 • Násobilka 9.
 • Slovní úlohy.
 • Pokračujeme v pracovním sešitě.

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly, Evropa.
 • Testík na M. Albrechtice, zápis v sešitě.
 • Pracovní sešit str. 16-17.

Pracovní činnosti

 • Druhy papírů.

Výtvarná výchova

 • Hra s barvou.

Hudební výchova

 • Doprovod na ON.
 • Hra na ozvěnu.

Tělesná výchova

 • Průpravné cviky pro nácvik kotoulu vzad.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Někteří ještě nemají zaplaceno SRPDŠ (150 Kč).
 2. Na úterý 26. 10. plánuji s dětmi strašení v Městě Albrechticích. Sraz v 18.00 hodin u školy v masce strašidla, ducha….. Strašidla mohou mít i lampióny. Zahrajeme hry, zasoutěžíme a v 19.30 si můžete děti vyzvednout. Kdo chce může jít s námi. Lístečky ještě pošlu po dětech.
 3. Kontrolu známek provedete na  iskola.

Regína Hajná, třídní učitelka

Odkazy na probírané učivo

Pexeso na barvy ZDE.

Čísla anglicky ZDE.

Násobky ZDE (vyber z nabídky násobky – pak je musíš vypustit kliknutím na správný násobek).

Násobilka ZDE.

Jazyk český – párové souhlásky ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top