Plán na 7. týden (od 11. 10. do 15. 10.)

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov (b-p, d-t, ď-ť, h-ch).
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 22-25.

Sloh

 • Vymýšlení pohádky.

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení, větný přízvuk.
 • Čítanka str. 33-39.
 • Písanka str. 11-13.

Anglický jazyk

 • Procvičování barev.
 • Čísla 0-10.
 • Píseň „Deset indiánů“.
 • Učebnice str. 12-13.

Matematika

 • Upevňování násobilkových spojů.
 • Násobilka 8.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 22.

Prvouka

 • Naše město, historie.
 • Malý testík na Město Albrechtice (zápis v sešitě).
 • Projekt „Cestovní kancelář“.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem, vystřihování.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení citu pro prostor, modelování skutečnosti.

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Posílejte po dětech SRPDŠ 150 Kč (platí starší sourozenec) a 50 Kč na VV.
 2. Ve středu plaveme (učíme se první a poslední hodinu).
 3. Kontrolu známek provedete na  iskola .

Odkazy na probírané učivo

Regína Hajná, třídní učitelka

Pexeso na barvy ZDE.

Čísla anglicky ZDE.

Násobky ZDE (vyber z nabídky násobky – pak je musíš vypustit kliknutím na správný násobek).

Násobilka ZDE.

Jazyk český – párové souhlásky ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top