Plán na 6. týden (od 4. 10. do 8. 10.)

Český jazyk

 • Pravopisná cvičení (měkké a tvrdé souhlásky, psaní ú, ů, slabiky s ě).
 • Slovní druhy – podstatná jména, vlastní jména.
 • Spodoba na konci slov.
 • Učebnice str. 16-20.

Sloh

 • Vyprávění podle osnovy.

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení, větný přízvuk.
 • Čítanka str. 27-31.
 • Písanka str. 9-10.

Anglický jazyk

 • Opakujeme barvy a věci v pouzdře.
 • Obrázkový diktát podle poslechu.
 • Píseň „Edie´s favourite colour“.

Matematika

 • Opakování násobilky do 50.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Násobilka s číslem 7.
 • Učebnice str. 20-21.

Prvouka

 • Malý testík na značky.
 • Naše obec, významné budovy.
 • Zjišťování pověstí o naší obci.
 • Učebnice str. 10-11.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem, obkreslování podle šablony.

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí na rostlinách.

Hudební výchova

 • Zápis not c1 -a1.

Tělesná výchova

 • Cvičení rychlosti, obratnosti, síly.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Podle počasí plánuji podzimní vycházku do přírody, pokyny pošlu po dětech.
 2. Kontrolu známek provedete na  iskola .
 3. Podepisujte po týdnu ŽK.
 4. Kontrolujte prosím dětem pouzdra.
 5. Pokud máte nějaké materiály o Městě Albrechticích, pošlete po dětech, vrátím.

Odkazy na probírané učivo:

Barvičky anglicky ZDE.

Pexeso na barvy ZDE.

Slovní druhy ZDE (jen ty, které děti znají).

Sčítání a odčítání ZDE.

Procvičování násobků ZDE (vyber z nabídky násobky a pak je musíš vypustit kliknutím na správný násobek).

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top