Plán na 41. týden (od 7. 6. do 11. 6.)

Český jazyk

 • Procvičování a upevňování učiva.
 • Doplňování do textů.
 • Přepisy a opisy.

Čtení

 • Mimočítanková četba.
 • Čítanka str. 86-92.

Psaní

 • Malé a velké psací písmena.
 • Písanka str. 28-29.

Matematika

 • Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 (pamětně).
 • Sčítání a odčítání do 100 i písemně.
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 8-9.

Prvouka

 • Procvičujeme téma U vody.
 • Malý testík na rostliny a živočichy u vody.
 • Pracovní sešit str. 51-52.

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh na 10 minut, prokládaný chůzí.

Doplňující informace pro rodiče

V tělesné výchově budeme chodit ven. Pomalu připravujte učebnice na odevzdání (vygumujte, polepte…).

Tento týden v pátek 11. 6. nás čeká výlet na Bouzov. Sraz před školou v 6.20 hodin. S sebou velkou svačinu, pití, pláštěnku, igelitový pytlík (kvůli nevolnosti), navlhčené ubrousky, drobné na útratu. Sportovní oblečení, pohodlnou obuv a pokrývku hlavy. Pokud někdo trpí nevolností, dejte mu prášek ráno a připravte další na cestu zpět. Návrat plánujeme mezi 16.00 a 17.00 hodinou ke škole. Posílejte po dětech peníze na výlet a pracovní sešity (kdo nemá uhrazeno).

Regína Hajná, třídní učitelka

Další výborné stránky na procvičování učiva z matematiky a jazyka českého jsou zde

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým

Back To Top