Plán na 42. týden (od 14. 6. do 18. 6.)

Český jazyk

 • Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek.
 • Slovní druhy.
 • Doplňování spodoby do slov.
 • Abeceda.

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 93-99.

Psaní

 • Dokončení písanky.
 • Písanka str. 30-31.

Matematika

 • Násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5.
 • Přidáváme násobení a dělení s 6 a 7.
 • Pracovní sešit str. 10-11.  

Prvouka

 • Procvičujeme a společně opakujeme učivo.
 • Proměny přírody v létě.
 • Pracovní sešit str. 53-54. 

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů.

Hudební výchova

 • Rytmické nástroje.

Tělesná výchova

 • Nácvik skoku dalekého.

Doplňující informace pro rodiče

Za příznivého počasí se budeme učit v přírodě. Do tělesné výchovy dejte dětem přezutí na ven. Kdo ještě neuhradil pracovní sešity do 3. třídy, pošle po dětech 190 Kč. Dávejte do pořádku učebnice, ty které už nepotřebujeme, mi děti odevzdají. Tento týden už nebudou písemné úkoly jen čtení, ale výuka pořád probíhá. Na nahrání pohádky „O vznešené ježibabě“ pošlete po dětech DVD.

Regína Hajná, třídní učitelka

Další výborné stránky na procvičování učiva z matematiky a jazyka českého jsou zde

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým

 

Back To Top