Plán na 40. týden (od 31. 5. do 4. 6.)

Český jazyk

 • Procvičování spodoby na konci slov.
 • Slovní druhy, vyhledávání v textu.
 • Abeceda, řazení.
 • Učebnice – doplňování do textů v zadní části.

Čtení

 • Dramatizace pohádky, měníme známé pohádky.
 • Plynulé čtení s intonací.
 • Čítanka str. 79-86.

Psaní

 • Číslice, malé a velké psací písmena.
 • Písanka str. 25-27.

Matematika

 • Násobení a dělení 2, 3, 4, 5.
 • Sčítání a odčítání do 100 (pamětně, pod sebou).
 • Slovní úlohy.
 • Pracovní sešit str. 6-7.

Prvouka

 • Pokračujeme tématem les, houby, rostliny v lese.
 • Malý testík na listnaté a jehličnaté stromy.
 • U vody.
 • Pracovní sešit str. 49-50.

Pracovní vyučování 

 • Práce s modelovací hmotou.

Výtvarná výchova

 • Seznamování se s různými druhy umění (architektura).

Hudební výchova

 • Hudební hry.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50 m s nízkým startem.

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden jedeme ve středu 2. června do divadla. Sraz ve škole, první hodinu se učíme. Děti si s sebou vezmou jen pouzdro, přezůvky, které si potom nechají ve škole. Dejte dětem drobné na zmrzlinu. Děkuji všem rodičům, kteří se podíleli na sběrném dnu. V elektrospotřebičích jsme vyhráli 1. místo a děti dostanou dort. Taktéž poděkování patří všem rodičům za ochotu při vystoupení na zámku. Jeden den v týdnu si s dětmi oslavíme Den dětí, záleží na počasí. Pošlu po dětech lístečky.

Regína Hajná, třídní učitelka

Další výborné stránky na procvičování učiva z matematiky a jazyka českého jsou zde

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým

Back To Top