Plán na 33. týden (od 12. 4. do 16. 4.)

Český jazyk

 • Slabiky vě, mě.
 • Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek.
 • Slovní druhy, vyhledávání v textu.
 • Učebnice str. 92-94.

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním a interpunkcí.
 • Čítanka str. 36-42.

Psaní

 • Trénování spojů jednotlivých písmen a slabik.
 • Písanka str. 3-5.

Matematika

 • Procvičujeme pamětné sčítání a odčítání do sta.
 • Trénujeme dělení a násobení 2.
 • Začneme násobky 3, násobení.
 • Pracovní sešit str. 21-23.
 • Geometrie – měření na cm a mm.

Prvouka

 • Opakujeme ptáky. (malý testík, rozdělení na tažné a stěhovavé a stavba těla ptáků)
 • Zjišťujeme informace na internetu.
 • Hospodářská zvířata.
 • Pracovní sešit str. 39-40. 

Pracovní vyučování

 • Tvarování hmoty, modelování složitějších tvarů.

Výtvarná výchova

 • Modelování podle skutečnosti.

Hudební výchova

 • Hry na tělo.

Tělesná výchova

 • Pravidla pohybových her.

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte prosím dětem pouzdra. Do geometrie potřebujeme ostrouhané tužky a pravítko. Pošlete po dětech ručník a cvičební úbor. Obalte nové čítanky. V žákovských knížkách vzadu zapíšu známky za III. čtvrtletí školního roku 2009/2010, prosím podepište.

Regína Hajná, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top