Plán na 34. týden (od 19. 4. do 23. 4.)

Český jazyk

 • Procvičování slabik bě, pě, vě, mě.
 • Doplňování měkkých a tvrdých slabik do slov.
 • Vyhledávání slovních druhů v textu.
 • Učebnice str. 92-95.

Čtení

 • Hlasité a plynulé čtení s porozuměním.
 • Spisovatelé a ilustrátoři (příprava na besedu v knihovně).
 • Čítanka str. 43-47.

Psaní

 • Malé a velké psací písmena.
 • Písanka str. 6-8.

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 100.
 • Fólie, sloupečky na čas.
 • Procvičování násobení 2 a 3.
 • Dělení číslem 3.
 • Pracovní sešit str. 24-26.

Prvouka

 • Opakujeme hospodářská zvířat a jejich mláďata (malý testík).
 • Vyhledáváme informace o Zemi.
 • Pracujeme v projektu Den Země.
 • Pracovní sešit str. 41.

Pracovní vyučování

 • Rozmnožování pokojových květin, úklid v přírodě.

Výtvarná výchova

 • Modelování podle skutečnosti.

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, cvičení s lavičkami, na lavičkách.

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden budeme pracovat v projektu Den Země. Pokud děti najdou informace nebo obrázky z novin a časopisů, mohou si přinést. Ve čtvrtek 22. 4. půjdeme po druhé hodině uklízet přírodu. S sebou oblečení na ven, rukavice, malé igelitové pytle. Kdo chce, může přijít v zeleném.

Regína Hajná, třídní učitelka

 

 Další výborné stránky na procvičování učiva z matematiky a jazyka českého jsou zde

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top