Plán na 32. týden (od 5. 4. do 9. 4.)

Český jazyk

 • Slabiky bě, pě, vě.
 • Učebnice str. 91-92.

Čtení

 • Hodnocení činů hrdinů, jejich postoje, city.
 • Pokračování ve čtení pohádek od H. CH. Andersena.
 • Čítanka str. 29-34.

Psaní

 • Psaní malých a velkých psacích písmen.
 • Písanka str. 1-2.

Matematika

 • Násobení a dělení 2.
 • Procvičování pamětného sčítání a odčítání do 100.
 • Pracovní sešit str. 19-20.

Prvouka

 • Tažní a stálí ptáci. (stavba těla)
 • Vyhledávání na obrázcích.
 • Pracovní sešit str. 38.

Pracovní činnosti

 • Tvarování hmoty, modelování složitějších tvarů.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku.

Hudební výchova

 • Rytmický kánon.

Tělesná výchova

 • Přetlaky ve dvojicích.

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 7. 4. jedeme do kina na filmovou pohádku „Dešťová víla“. Sejdeme se ve škole. Návrat v 10.30 do školy. Poslední dvě hodiny se učíme. Děti si přinesou čítanku a pracovní sešit z matematiky, pouzdro, přezůvky.

Regína Hajná, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top