Plán na 31. týden (od 29. 3. do 2. 4.)

Český jazyk

 • Procvičování slabik dě, tě, ně.
 • Doplňování a odůvodňování pravopisu.
 • Slovní druhy – vyhledávání v textu.
 • Slabiky bě, pě.
 • Učebnice str. 89-91. 

Čtení

 • Poslech a dramatizace pohádek.
 • Čtení pohádek od H. CH. Andersena (příprava na besedu v knihovně v Krnově).
 • Čítanka str. 27-29.

Psaní

 • Opis malých a velkých písmen abecedy.
 • Písanka str. 29-30.

Matematika

 • Procvičujeme sčítání a odčítání do 100 – pamětně.
 • Fólie – trénujeme na čas.
 • Opakujeme násobení do 2.
 • Přidáme dělení 2.
 • Pracovní sešit str. 17-18.

Prvouka

 • Opakujeme jarní květiny.
 • Proměny jarní přírody.
 • Vycházka do přírody.
 • Pracovní sešit str. 37.

Pracovní vyučování

 • Velikonoční prázdniny.

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny.

Hudební výchova

 • Noty, opakování písní.

Tělesná výchova

 • Přetahy – cvičení s lanem.

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden mají děti od čtvrtka 1. 4. do pondělí 5. 4. velikonoční prázdniny. V úterý 6. 4. je uděleno ředitelské volno, děti ho mají zapsané v žákovských knížkách, prosím podepište. Do školy nastupujeme ve středu 7. 4. a jedeme do kina na filmovou pohádku Dešťová víla. Vstupné a jízdné je 50 Kč. Návrat z kina je v 10.30 a poslední 2 hodiny se učíme.

 Regína Hajná, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top