Plán na 30. týden (od 22. 3. do 27. 3.)

Český jazyk

 • Opakujeme slabiky dě, tě, ně.
 • Vyhledáváme slovní druhy v textu.
 • Slova s citovým zabarvením.
 • Učebnice str. 84-87.

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací.
 • Mimočítanková četba. (Honzíkova cesta)
 • Čítanka str. 20-26.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Písanka str. 26-28.

Matematika

 • Sčítáme a odčítáme do 100 s přechodem desítky.
 • Pamětné počítání, procvičování spojů.
 • Souboj o medaile – fólie.
 • Násobení do 2.
 • Pracovní sešit str. 14-16.

Prvouka

 • Povídáme si o jaru.
 • Jarní měsíce, tradice a zvyky.
 • Rostliny na jaře.
 • Pracovní sešit str. 35-36.

Pracovní vyučování

 • Dílna v Krnově.

Výtvarná výchova

 • Dílna v Krnově.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.

Tělesná výchova

 • Tance založené na chůzi a běhu.

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden 24. 3. nás čeká textilní dílna v Krnově. Sraz normálně ve škole, odjezd v 8.20, příjezd ve 12.45 ke škole. Děti jdou pak na oběd a do družiny. S sebou batoh, pouzdro, přezůvky, svačinu, pití. Drobné na zmrzlinu, pokud nám vyjde čas. Pokud máte doma staré silonky, pošlete po dětech. Někteří ještě nemají pytlíky na přezůvky do šatny a dochází jim lepidlo. Prosím dokupte. Děkuji.

Regína Hajná, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top