Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2021

Čtení

 • Dvojhlásky OU, AU.
 • Rým, vyprávění podle fotografií.
 • Slabikář str. 51-53.

Psaní

 • Pokračování v písance.
 • Fixace psacích písmen.
 • Opisy a přepisy.

Matematika

 • Číselná řada 0-9.
 • Sčítání a odčítání do 9.
 • Slovní úlohy, práce s papírovými mincemi.

Prvouka

 • Orientace v místě bydliště (adresa).
 • Vycházka.

Pracovní vyučování

 • Práce se dřevem, osvojování si praktických dovedností a návyků.

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Výuka pokračuje v časech od 7.40 do 11.20 hodin, pak jdou děti na oběd a do družiny.
 2. Prosím o kontrolu pouzder (fixy, mazátka, ostrouhané pastelky a tužky).
 3. Pravidelní čtení, trénink příkladů zpaměti (bez prstů).
 4. Ve čtvrtek půjdeme do dílny (práce se dřevem).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                                Matematika                                              Prvouka                                  
Slova s R Bouchni krtka do 8 Tělo
Honička v bludišti Sčítání do 9 Živočichové v zimě
Anagram Počítání se sovičkami Stavba těla
Čtení s porozuměním Počítání berušek Kde bydlím
Práskni krtka Doplň číselnou řadu Město Albrechtice
Čtení s porozuměním Pexeso
Dvojhlásky au, ou Křížovky

 

 

 

Back To Top