Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno R.
 • Slova s dvěma souhláskami na začátku.
 • Slabikář str. 44-47.

Psaní

 • Fixace psacích písmen.
 • Opisy a přepisy.
 • Písanka str. 23-26.

Matematika

 • Číselná řada do 9.
 • Psaní číslice 9, sčítání.
 • Rozklady 9.
 • PS str. 16-18.

Prvouka

 • Správná výživa.
 • Nemoc, úraz.

Pracovní vyučování

 • Příprava zdravé svačinky.

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev.

Hudební výchova

 • Rytmizace.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí a úterý konzultační schůzky online přes Teams. Časy jsou v rezervačním systému EduPage.
 2. Ve středu si připravíme ve cvičné kuchyňce svačinku (co si děti přinesou – zašlu přes EduPage).
 3. Ve čtvrtek si rozdáme výpis vysvědčení.
 4. V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny, na ně navazují další týden jarní prázdniny.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                       Matematika                                Prvouka                              
Hláska R Sčítání a odčítání do 8 Nemoc, úraz
Slova s R Bouchni krtka do 8 Výživa
Věty s obrázkem Sněhuláci
Trénink karty Barevné kartičky
Seřazování vět Sčítání do 9
Back To Top