Týdenní plán od 15. 2 . do 19. 2. 2021

Čtení

 • Hláska a písmeno Z, čtení s porozuměním.
 • Vyprávění podle obrázkové osnovy.
 • Slabikář str. 54-57.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Pokračování v písance.

Matematika

 • Číselná řada 0-10.
 • Psaní číslice 10.
 • Počítání s penězi.
 • PS str. 22-24.

Prvouka

 • Moje město.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Porovnávání přírodních útvarů, rozlišování tvarů, barvy, struktury.

Hudební výchova

 • Tanec.

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, stavby ze sněhu.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím, kontrolujte pouzdra, vygumované fólie.
 2. Trénujte pamětné počítání.
 3. Ve středu půjdeme ven stavět ze sněhu (vhodné oblečení a rukavice).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                                Matematika                                              Prvouka                                  
Dvojhlásky au, ou Bouchni krtka do 9 Město Albrechtice
Dokonči větu Sčítání do 9 Kde bydlím
Hádanky Odčítání do 9
Čtení se Z + a- do 9
Čtení s porozuměním Orientace na číselné ose
Popletené slabiky Pokladnička
Krátké věty Pracovití bobříci
Anagram Z Pexeso
Back To Top