Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Český jazyk

 • Psaní y/ý, i/í po tvrdých a měkkých souhláskách
 • Abeceda – řazení písmen a slov
 • SV – práce s osnovou
 • Uč. str. 10-13, PS str. 5, 6, 7
 • PS – opis a přepis, písanka str. 5 a 6

Anglický jazyk

 • Numbers 1 – 10

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem
 • Příklady se závorkami, porovnávání čísel
 • Slovní úlohy
 • G – bod, přímka
 • Uč. str. 6-7

Prvouka

 • Jsem cyklista
 • Pojem domov, bydliště, jeho okolí
 • Uč. str. 9-10, PS str. 9-12

Pracovní činnosti

 • Stříhání

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podob přírody

Hudební výchova

 • Nácvik písně Ach synku
 • Taneční kroky ve 3/4 taktu
 • Notová osnova, houslový klíč

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 14. 9. lekce plavání – odjezd od školy 7:20 hod., po návratu budeme mít ČJ, M a PRV
 • 17. 9. cvičení v přírodě (pouze za příznivého počasí), bližší informace viz. EduPage
 • Prosím o doplnění pomůcek – tvrdé fólie A4, A5, pravítko trojúhelník s ryskou
 • Prosím o obalení učebnic a pracovních sešitů

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

ČJ M PRV HV
Procvičuj psaní i/í, y/ý +, – do 100 Kolo Ach synku, synku
Řazení abecedy Početní výkony Domov – adresa
Uspořádej podle abecedy +, – s přechodem přes 10
Trénuj
Back To Top