5.A – Týdenní plán od 29. března do 31. března 2010

Český jazyk

 • Skloňování číslovek.
 • Procvičování pravopisných jevů.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • Lekce 5.A/B.

Matematika

 • Jednotky času, délky, hmotnosti, objemu – procvičování.
 • Zlomky.
 • Geometrie: úhly.

Vlastivěda

 • Polabí.

Přírodověda

 • Zdravá životospráva.

Pracovní činnosti

 • Linoryt.

Výtvarná výchova

 • Linoryt.

Hudební výchova

 • Stará chajda.
 • Rytmické cvičení.

Tělesná výchova

 • Dlouhé švihadlo, střídavý běh.

Doplňující informace pro rodiče

7. dubna jedeme do kina na pohádku Dešťová víla, vstupné 50,- Kč. Doplaťte fond za březen!

V pondělí budou žáci psát písemečku z úhlů a z literárních pojmů.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top