5. A – Týdenní plán od 5. dubna do 9. dubna 2010

Český jazyk

 • Skloňování číslovek str. 122, 123.
 • Opakování vyjmenovaných slov, podstatných jmen.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • 5. lekce.

Matematika

 • Zlomky str. 12, 13.

Vlastivěda

 • Východní Čechy.

Přírodověda

 • Zdravá životospráva str. 77.

Pracovní činnosti

 • Linoryt.

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, vybíjená.

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 6. dubna mají žáci ředitelské volno.

Ve středu 7. dubna jedeme do kina na pohádku Dešťová víla.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top