Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1.

Český jazyk

 • Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých str. 97-100

Český jazyk – sloh

 • vypravování

Anglický jazyk

 • Projekt (A letter to my penfriend)

Matematika

 • Desetinná čísla – zápis, čtení, porovnávání str. 37, 40-43
 • Opakování písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1 000 000

Vlastivěda

 • EU, NATO, OSN str. 38-39

Přírodověda

 • Zoologické a botanické zahrady, arboreta str. 58-59
 • Příroda a její ochrana str. 61-65

Pracovní činnosti

 • Práce z papíru

Výtvarná výchova

 • Zdi, zídky a ploty

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Míčové a závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 26. 1. budou žáci psát z Př testík ze základních oblastí Země (subtropy, stepi,..)

Jana Vyležíková, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top