Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1.

Český jazyk

 • Procvičování přídavných jmen tvrdých a měkkých
 • Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích str. 102-104

Český jazyk – sloh

 • Vypravování str. 92

Anglický jazyk

 • Shrnutí – pololetní test

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Počítání s velkými čísly (milion, …., miliarda)
 • Geometrie: převádění jednotek obsahu, shodné úsečky, střed a osa úsečky

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány
 • Evropa – poloha, podnebí, rostliny a živočichové

Přírodověda

 • Zásahy člověka do ekosystému

Pracovní činnosti

 • Rostliny pro organismus léčivé a škodlivé

Výtvarná výchova

 • Kdo bydlí za oknem

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Velký symfonický orchestr

Tělesná výchova

 • Roznožka přes kozu a chůze na kladině

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top