4.B – Týdenní plán od 26. 4. do 30. 4.

 • 4. B
 • 662× přečteno

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem – učebnice str. 118-121
 • Četba pověstí

Český jazyk – sloh

 • Stručnost vyjadřování – email, SMS …

Anglický jazyk

 • My day – vyprávění a popis
 • Přítomný čas prostý

Matematika

 • Slovní úlohy se zlomky – učebnice str. 24-27
 • Nerovnice – učebnice str. 29
 • Obsah obdélníku – učebnice str. 22-23

Vlastivěda

 • Habsburkové – Rudolf II.
 • Rozvoj měst – učebnice str. 48-50

Přírodověda

 • Dopravní výchova – cyklista /prac. listy/
 • Krtek, vlaštovka, jiřička – str. 55-57

Pracovní činnosti

 • Výzdoba do třídy

Výtvarná výchova

 • Motýl – lepení pilin

Hudební výchova

 • Polka
 • Písně na pěveckou soutěž
 • Nácvik písně – učebnice str. 62

Tělesná výchova

 • Skok do výšky
 • Míčové hry

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

 

Back To Top