4. B – Týdenní plán od 3. 5. do 7. 5.

 • 4. B
 • 477× přečteno

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem – učebnice str. 122-125
 • Dramatizace pohádky ve skupinách

Český jazyk – sloh

 • Popis – Náš dům

Anglický jazyk

 • 23. lekce – My day – časové údaje
 • Přítomný čas prostý

Matematika

 • Nerovnice – učebnice str 29-30
 • Řešení slovních úloh – učebnice str. 32-34
 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem – pracovní sešit

Vlastivěda

 • 30. letá válka – učebnice str. 50-51
 • Opakování o Praze – pracovní list

Přírodověda

 • Vlaštovka, jiřička – učebnice str. 56-57
 • Dopravní výchova – cyklista

Pracovní činnosti

 • Ošetřování pokojových rostlin, přesazování, kypření

Výtvarná výchova

 • Fantastická květina

Hudební výchova

 • Hlasy – rozdělení
 • Pěvecké sbory – poslechy

Tělesná výchova

 • Nízký a polovysoký start
 • Běh 60 m

Doplňující informace pro rodiče

Informace o školním výletě – příloha ŽK.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top