Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4.

 • 4. B
 • 475× přečteno

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy
 • Podmět a přísudek – učebnice str. 115-117
 • Text zpaměti – prac. list

Český jazyk – sloh

 • Vypravování podle obrázků – učebnice str. 90
 • Skládání vět a úprava textů

Anglický jazyk

 • Danův den – DAN´S  DAY
 • Přítomný čas prostý

Matematika

 • Zlomky, slovní úlohy – učebnice str. 15-18
 • Výpočty s čísly do 1 000 000
 • Rovnoběžníky – str. 14

Vlastivěda

 • Jiří z Poděbrad – učebnice str. 47
 • Opakování učiva o ČR – prac. list, mapa

Přírodověda

 • Dokončení – hrách, len, přeslička
 • Dopravní výchova – cyklista

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Reliéf

Hudební výchova

 • Pomlka – půlová, čtvrťová a osminová
 • Nácvik nové písně s doprovodem

Tělesná výchova

 • Skok daleký – z místa, s rozběhem
 • Míčové a závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 22. 4. jedeme do Slezského divadla v Opavě, inf. v ŽK.
 • Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí – v ŽK, podpis rodičů.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Text

Back To Top