Týdenní plán od 25. ledna do 29. ledna

 • 4. B
 • 373× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu středního – procvičování, učebnice str. 68, 73, 77, 78
 • Četba bajek

Český jazyk – sloh

 • Přání
 • Úprava textu – správný slovosled

Anglický jazyk

 • Otázky a odpovědi
 • Opakování sloves

Matematika

 • Násobení a dělení zpaměti – učebnice str. 20-24
 • Řešení slovních úloh – učebnice str. 20-24

Vlastivěda

 • Významná města ČR – učebnice str. 30-31

Přírodověda

 • Kur domácí – učebnice str. 39
 • Bažant obecný – učebnice str. 39-41

Pracovní činnosti

 • Výrobek z textilu

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Doprovod písní na Orffovy nástroje
 • Poslech ukázek z CD

Tělesná výchova

 • Blok plavání v pátek 5. 2.

Doplňující informace pro rodiče

 • Čtvrtek 28. 1. – pololetní vysvědčení
 • Pátek 29. 1. – pololetní volno

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Text

Back To Top