4.B – Týdenní plán od 1.února do 5.února

 • 4. B
 • 673× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu ženského – vzor žena, učebnice str. 79-82
 • Vzory podstatných jmen rodu ženského – vzor růže, učebnice str. 84-86
 • Četba bajky – Kohoutek, kočka a myš – čítanka str. 74

Český jazyk – sloh

 • Blahopřání – učebnice str. 83

Anglický jazyk

 • Barvy, slovní zásoba – 15. lekce
 • Sloveso CAN.CAN´T

Matematika

 • Procvičování učiva – učebnice str. 19-27
 • Slovní úlohy – prac. list
 • Geometrie – trojúhelník

Vlastivěda

 • Rekreační oblasti a ochrana přírody – učebnice str. 32-33
 • Nejstarší osídlení naší vlasti – učebnice str. 34-35

Přírodověda

 • Živočichové vod a bažin
 • Kachna divoká – učebnice str. 47
 • Kapr obecný – učebnice str. 48

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací z předcházejících hodin
 • Kresba na počítači s využitím geometrických tvarů

Hudební výchova

 • Procvičování zápisu not c1 – c2
 • Poslech z díla D. Šostakoviče
 • Opakování písní ze zpěvníku

Tělesná výchova

 • Plavání – pátek 5. února, závěrečná lekce plaveckého kurzu

Doplňující informace pro rodiče

Od 8. února opět původní rozvrh hodin s výukou tělesné výchovy – pondělí a čtvrtek.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top