4.B Týdenní plán od 18. ledna do 22. ledna

 • 4. B
 • 501× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu středního – kuře učebnice str. 72-73
 • Vzory podstatných jmen rodu středního – stavení učebnice str. 76-77
 • Čtení – Gabra a Málinka učebnice str. 19-20, Ronja učebnice str. 109-111

Český jazyk – sloh

 • Vypravování dobrodružného příběhu – pracovní list

Anglický jazyk

 • Colours, vazba THERE IS, THERE ARE

Matematika

 • Sčítání a odčítání – procvičování učebnice str. 13-19
 • Násobení a dělení zpaměti – učebnice str. 20
 • Kruh a kružnice – učebnice str. 18

Vlastivěda

 • Významná města ČR – učebnice str. 30-31

Přírodověda

 • Kur domácí – učebnice str. 39

Pracovní činnosti

 • Jehelníček – dokončení

Výtvarná výchova

 • Mraveniště

Hudební výchova

 • Sluchová cvičení – dur a moll tónina
 • Nácvik písně – učebnice str. 61

Tělesná výchova

 • Blok plavání – bazén Krnov – středa 20. ledna

Doplňující informace pro rodiče

Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí uzavíráme k  20. lednu.

18. ledna a 19. ledna píšeme testy z vlastivědy a přírodovědy.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top