4.B – Týdenní plán od 22. do 26. února

 • 4. B
 • 572× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování – koncovky podstatnýc jmen podle vzorů – rod střední a rod ženský, učebnice str. 91-94
 • Opakování vyjmenovaných slov – pracovní sešit
 • Dramatizace pohádky – ve skupinách

 

Český jazyk – sloh

 • Konferenciér – podle obrázků

Anglický jazyk

 • Můj domov – WHAT? WHERE?
 • Slovní zásoba 17. lekce

Matematika

 • Procvičování – písemné násobení a dělení dvojciferným číslem – učebnice str. 36-37, pracovní sešit
 • Přímá úměrnost – učebnice str. 28-29
 • Osa a střed úsečky – učebnice str. 38

Vlastivěda

 • Slované, pověsti – učebnice str. 35-37
 • DVD – Putování za pravěkými zvířaty

Přírodověda

 • Skokan hnědý – učebnice str. 50
 • Rak říční – učebnicve str. 51

Pracovní činnosti

 • Kašírování

Výtvarná výchova

 • Moje jméno pokaždé jinak
 • Vyšívaný obrázek dle předlohy

Hudební výchova

 • Nota s tečkou
 • Píseň Jaro … tečkovaný rytmus
 • Zhudebněná pohádka –  zpěv za doprovodu xylofonů a Orffových nástrojů

Tělesná výchova

 • Překážková dráha – lavičky, žíněnky, bedny, žebřiny …
 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 24. 2. – bruslení Zimní stadion Krnov, pokyny v ŽK.
 • Tentýž den 15,30 – 17,30 hodin –  tř. schůzky 4.B.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

 

Back To Top