Týdenní plán od 15.2. do 19.2.2010

 • 4. B
 • 455× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování – koncovky podstatných jmen podle vzorů rodu středního – pracovní sešit
 • Vzory podstatných jmen rodu ženského – píseň učebnice str. 87-89
 • Povídka Žralok – čítanka str. 74-75
 • Dramatizace příběhu – ve skupinách

Český jazyk – sloh

 • Blahopřání – dokončení
 • Telefonování – učebnice str. 69

Anglický jazyk

 • Sloveso HAVE GOT
 • 16. lekce

Matematika

 • Procvičování – učebnice str. 26-28
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem – učebnice str. 36
 • Geometrie – trojúhelníková nerovnost – učebnice str. 33

Vlastivěda

 • Pravěk a starověk – učebnice str. 34-35
 • Četba a poslech pověstí

Přírodověda

 • Kapr obecný – učebnice str. 48
 • Štika obecná – učebnice str. 49
 • Užovka obojková – učebnice str. 50

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Pohled do zrcadla – Jak se vidím já

Hudební výchova

 • Hlasová cvičení – sjednocení rozsahu c1 – d2
 • Tečka u noty
 • Píseň – Teče voda učebnice str. 63

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Přihrávky jednoruč a obouruč
 • Zaháněná

Doplňující informace pro rodiče

 • Původní rozvrh hodin – tělesná výchova pondělí a čtvrtek, přinést cvičební úbor.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top