4.B – Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3.

 • 4. B
 • 411× přečteno

Český jazyk

 • Vzory podstatných jmen rodu mužského, vzor pán – učebnice str. 95-97
 • Opakování vyjmenovaných slov – pracovní sešit
 • Dramatizace pohádky ve skupinách

Český jazyk – sloh

 • Osnova Psí vycházka – učebnice str. 103

Anglický jazyk

 • Moje adresa
 • Slovní zásoba – 18.lekce

Matematika

 • Přímá úměrnost – učebnice str. 41-42
 • Jednotky délky – učebnice str. 44
 • Obdélník a čtverec – učebnice str. 43

Vlastivěda

 • Slované – učebnice str. 35
 • Pověsti z naší minulosti – učebnice str. 36-37

Přírodověda

 • Jednotky teploty – měření – prac. list
 • Opakování – učebnice str. 47-51

Pracovní činnosti

 • Kašírování

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z minulé hodiny
 • Vyšívaný obrázek

Hudební výchova

 • Tečkovaný rytmus – rytmická cvičení
 • Červený šátečku – zpěv s pohybem

Tělesná výchova

 • Odraz na pružném můstku – roznožka přes kozu
 • Přihrávky míčem – přenášení váhy těla, pohyb předloktí

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 10. 3. jedeme do Krnova – divadelní představení, informace v ŽK.

Taťána Hazuchová, tř.učitelka

 

 

Text

Back To Top