Týdenní plán od 12. 4. do 16. 4.

 • 4. B
 • 483× přečteno

Český jazyk

 • Věta jednoduchá – základní skladebná dvojice, učebnice str. 115-116
 • Pravopisné jevy – opakování v pracovním sešitě
 • Text zpaměti, četba pověstí

Český jazyk – sloh

 • Jídelníček – pracovní list
 • Bohatost vyjadřování, učebnice str. 114

Anglický jazyk

 • Jíte ovoce ? DO YOU EAT FRUIT?
 • Číslovky do 100
 • Otázky – DO YOO?

Matematika

 • Početní úkony s čísly do 1 000 000, učebnice str. 4-7
 • Zlomky, učebnice str. 12
 • Geometrie – obsah čtverce

Vlastivěda

 • Jan Hus
 • Jan Žižka, husitství – učebnice str. 46-47

Přírodověda

 • Netřesk výběžkatý, rozchodník ostrý – učebnice str. 52
 • Hrách setý, len setý, přeslička rolní – učebnice str. 53-54

Pracovní činnosti

 • Koláž

Výtvarná výchova

 • Domy ve městě – dokončení

Hudební výchova

 • Poslechy – Hurník, Šostakovič, Janáček
 • Dechový nástroj dřevěný – klarinet
 • Písně dle zpěvníku Já písnička

Tělesná výchova

 • Postoje, kroky
 • Závodivé a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Čtvrtletní písemné práce píšeme: v pondělí 12. 4. z jazyka českého, v úterý 13. 4. z matematiky.

Hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí ve středu. 14. 4.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Text

Back To Top