4.B Týdenní plán od 5.4. do 9.4.

 • 4. B
 • 674× přečteno

Český jazyk

 • Opakování slovních druhů
 • Koncovky podstatných jmen podle vzorů

Český jazyk – sloh

 • nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Slovesné tvary Iam,Ican
 • I have got

Matematika

 • Zlomky – úvod, učebnice 3.díl
 • Rovnoběžníky

Vlastivěda

 • Karel IV. – dokončení

Přírodověda

 • Rostliny suchých stanovišť

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Domy ve městě

Hudební výchova

 • Hudební nástroje dechové dřevěné
 • Nácvik nové písně

Tělesná výchova

 • Krok přeměnný, poskočný
 • Míčové dovednosti

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 7.4. jedeme do kina v Krnově, filmová pohádka Dešťová víla, inf. v ŽK.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Text

Back To Top