Týdenní plán od 7. 12. do 11. 12.

 • 4. A
 • 572× přečteno

Český jazyk

 • Slovesa zvratná
 • Časování sloves
 • učebnice str. 54 – 56

Český jazyk – sloh

 • Vánoční blahopřání

Anglický jazyk

 • How are you?
 • Osobní zájména
 • Sloveso „TO BE“

Matematika

 • Opakování probraného učiva
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – pravý úhel

Vlastivěda

 • Zemědělská střediska ČR
 • Zakreslování do vlastivědných map
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Lesní podrost; učebnice str. 32 – 33

Pracovní činnosti

 • Výzdoba třídy

Výtvarná výchova

 • Papírořez – vánoční výzdoba oken

Hudební výchova

 • Tónika
 • Solmizační slabiky
 • Píseň: My jsme Valaši

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed, vzad
 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 15. 12. výlet do Rožnova – Vánoce na dědině (vybíráme 200 Kč)
 • 17. 12. country skupina (vybíráme 30 Kč) – vystoupení v malé tělocvičně ZŠ
 • 18. 12. Ostrava planetárium

Eva Rusinská, třídní učitelka

Back To Top