Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12.

 • 4. A
 • 656× přečteno

Český jazyk

 • Slovesa – určování osoby, čísla a času; Uč. str. 62-63; PS str. 51, 52

Český jazyk – sloh

 • Obyčeje Vánoc

Anglický jazyk

 • Sloveso TO, BE
 • KIM je nemocná
 • Koníčky – hobbies

Matematika

 • Procvičování probraného učiva – písemné sčítání a odčítání, dělení jednociferným činitelem
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – rýsování pravoúhlých trojúhelníků 

Vlastivěda

 • Města České republiky – vznik a vývoj; Uč. str. 24-26
 • Práce s vlastní mapou, zakreslování měst

Přírodověda

 • Houby jedlé, nejedlé; Uč. str. 33-34

Pracovní činnosti

 • Výzdoba třídy na vánoční besídku

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z minulé hodiny – vánoční přání

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Nácvik vedení míče driblingem

Doplňující informace pro rodiče

 • 15. 12. – Rožnov; Sraz před školou v 7.30 hod., návrat v 15-16 hod.
 • 17. 12. – vystoupení country skupiny v malé tělocvičně
 • 18. 12. – Ostrava planetárium; Odjezd od školy v 7.30 hod., návrat do 13.30 hod.

Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top