Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12.

 • 4. A
 • 669× přečteno

Český jazyk

 • slovesa – infinitiv – jednoduché a složené tvary sloves; uč. str. 49 – 51
 • neustále opakujeme vyjmenovaná slova a slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • popis pracovního postupu – ozdoby na Vánoce

Anglický jazyk

 • popis hračky
 • Jak se máš? – otázky + odpovědi
 • sloveso to be

Matematika

 • písemné násobení a dělení; uč. str. 48, 49
 • geometrie – rýsování kolmých a rovnoběžných přímek

Vlastivěda

 • Planetárium Ostrava
 • dokreslování vodních nádrží do svých map

Přírodověda

 • borovice lesní, modřín; uč. str. 30, 31, 32
 • vycházka do lesa – rozpoznávání jehličnatých stromů

Pracovní činnosti

 • papírové ozdoby na stromeček – srdíčka

Výtvarná výchova

 • otisky ruky – vánoční strom

Hudební výchova

 • písně: Čertovská písnička; Vánoce, Vánoce…
 • hudební nástroje; uč. str. 41
 • poslech ukázek

Tělesná výchova

 • využití beden, laviček a žiněnek – překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

 • 4. prosince: Planetárium Ostrava – odjezd od školy v 7.45; návrat 13.30
 • 4. prosince: Čertovský rej v maskách – sraz před budovou školy v 15.00 (pomozte prosím dětem s přípravou kostýmů)
 • změna rozvrhu od 30. 11. – nezapomeňte připomenout dětem cvičební úbor do TV (1. hodina se koná už v pondělí!)

Eva Rusinská, třídní učitelka

Back To Top