4. A – Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12.

 • 4. A
 • 516× přečteno

Český jazyk

 • slovesa – infinitiv – jednoduché a složené tvary sloves uč. str. 49, 50, 51
 • pocvičování slovních druhů a vyjmenovaných slov

 Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu – ozdoby na stromeček

Anglický jazyk

 • popis hračky
 • Jak se máš? – otázky a odpovědi.
 • sloveso TO BE

Matematika

 • Písemné násobení a dělení, uč str. 48, 49
 • geometrie – procvičování rýsování kolmých a rovnoběžných přímek

Vlastivěda

 • Planetárium Ostrava
 • vodstvo ČR práce s mapou – dokreslování

Přírodověda

 • jehličnaté stromy – borovice lesní, modřín uč. str. 30, 31, 32
 • vycházka do lesa, rozpoznávání jehličnatých stromů

Pracovní činnosti

 • papírové ozdoby na vánoční stromeček – hvězdy

Výtvarná výchova

 • vánoční strom – otisky ruky

Hudební výchova

 • písně: Čertovská písnička, Vánoce, Vánoce… 
 • hudební nástroje uč. str. 41
 • poslech ukázek

Tělesná výchova

 • překážková dráha – využití beden, laviček a žíněnek

Doplňující informace pro rodiče

 • 30. 11. začínáme s TV v tělocvičně, prosím dohlédněte na cvičební úbor a ramínko.
 • 4. prosince Ostrava planetárium –  odjezd od školy v 7.45 hod.; návrat v 13.30 hod.
 • 4. prosince čertovský rej v maskách – sraz v 15.00 hod. před budovou školy (pomozte dětem s přípravou kostýmů)

Eva Rusinská, tř. uč.

 

Back To Top