4. A – Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2.

 • 4. A
 • 570× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského
 • Skloňování podstatných jmen rodu mužského podle vzorů

Český jazyk – sloh

 • Konferenciér

Anglický jazyk

 • Množné číslo, překlad vět, utvrzování učiva

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem

Vlastivěda

 • Staré pověsti české – praotec Čech, Krok a jeho dcery

Přírodověda

 • Pes domácí, kočka domácí a divoká

Pracovní činnosti

 • Sádrový odlitek – reliéf – dobarvení

Výtvarná výchova

 • Mé jméno – temperou – pokaždé jinak

Hudební výchova

 • Bezpečné zvládnutí zápisu noty celé, půlové, čtvrťové, osminové

Tělesná výchova

 • Cvičit rychlost, obratnost, sílu – překážkové dráhy, využití laviček, beden, žíněnek

Doplňující informace pro rodiče

 Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top