4. A – Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2.

 • 4. A
 • 533× přečteno

Český jazyk

 • Skloňování podstatných jmen rodu mužského podle vzoru
 • Procvičování skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního

Český jazyk – sloh

 • Dopis – Těžký úkol

Anglický jazyk

 • Pokyny
 • Udávání směru
 • Utvrzování slovní zásoby

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Geometrie – pravý úhel

Vlastivěda

 • Staré pověsti české – O Libuši, O Horymýrovi, O Ječmínkovi

Přírodověda

 • Srnec obecný, bažant obecný

Pracovní činnosti

 • Kašírování – Kočka která nemlsá

Výtvarná výchova

 • Kresba na počítači – plošná kompozice z geometrických tvarů

Hudební výchova

 • Osminová nota s tečkou, čtvrťová nota s tečkou
 • Sjednocování rozsahu c 1 – d 1

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou
 • Stoj o rukou s dopomocí

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 24. 2. se konají od 15.30 hod. do 17.30 hod. informativní třídní schůzky. Těším se na účast.

Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top