Týdenní plán od 1. do 5. února 2010

 • 4. A
 • 407× přečteno

Český jazyk

 • Skloňování podstatných jmen rodu ženského podle vzoru
 • Uč. str. 79, 80, 81
 • Procvičování skloňování podstatných jmen rodu středního

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění podle obrázků

Anglický jazyk

 • Opakování lekce – slovní zásoba
 • Sloveso TO BE – zápor, otázka
 • Rozhovory

Matematika

 • Rovnice, přímá úměrnost – str. 30

Vlastivěda

 • Nejstarší osídlení naší vlasti – pravěk.
 • Slované – způsob života

Přírodověda

 • Stavba těla živočichů – obratlovci, bezobratlí

Pracovní činnosti

 • Vyšívání do papíru

Výtvarná výchova

 • Mapa kulturních památek – kolektivní práce

Hudební výchova

 • Opakování not, jejich zápis, hudební diktát

Tělesná výchova

 • Cvičení s plnými míči, posilování končetin
 • Přeskakování švihadel

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 4. 2. po velké přestávce (9:45 hod.) TV venku – bobování, jízda na saních

Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top