Týdenní plán od 12. 4. do 16. 4.

 • 4. A
 • 453× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování skloňování podstatných jmen
 • Podmět a přísudek

Český jazyk – sloh

 • Stručné vyjadřování – telegram

Anglický jazyk

 • Číslovky do 100 – opakování

Matematika

 • Zlomky, řešení slovních úloh
 • Geometrie – rýsování rovnoběžníku

Vlastivěda

 • Husité – Jan Hus, Jan Žižka

Přírodověda

 • Společenstvo zahrad a polí
 • Hrách setý, hrách rolní

Pracovní činnosti

 • Výtvarná dílna u pana Jaroslava Hrubého

Výtvarná výchova

 • První jarní byliny – perokresba

Hudební výchova

 • Nácvik lidové písně
 • Dechové nástroje

Tělesná výchova

 • Rozvoj pozornosti – házení a chytání míče
 • Zaháněná, vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 19. května se budou konat třídní schůzky

Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top