Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4.

 • 4. A
 • 623× přečteno

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • V cirkuse

Anglický jazyk

 • Slovesa
 • Přítomný čas prostý
 • Konverzace

Matematika

 • Zlomky
 • Řešení slovních úloh
 • Geometrie – obdélník, čtverec – obsah

Vlastivěda

 • Nástup Habsburků
 • Jiří z Poděbrad

Přírodověda

 • Společenstvo zahrad a polí – len, konopí, přeslička rolní

Pracovní činnosti

 • Ošetřování pokojových květin, přesazování
 • Setí fazolí

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z minulé hodiny
 • Jarní květiny

Hudební výchova

 • I. Hurník – poslech
 • Pomlky – půlové, čtvrťové, osminové

Tělesná výchova

 • Vycházka – překonávání přírodních překážek, rychlá chůze

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 22. 4. jedeme do divadla v Opavě – Staré pověsti české (7:50-12:30)

Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top