4. A – Týdenní plán od 7. 4. do 9. 4.

 • 4. A
 • 464× přečteno

Český jazyk

 • Stavba věty
 • Rozlišování věty jednoduché a souvětí
 • Spojování vět spojovacími výrazy

Anglický jazyk

 • Číslovky do 100
 • Revision – opakování

Matematika

 • Počítání v desítkové soustavě – milion
 • Početné výkony s přirozemýni čísly
 • Geometrie – obvody obdélník a čtverce

Vlastivěda

 • Nevyučuje se – Velikonoční pondělí

Přírodověda

 • Rostliny suchých stanovišť

Pracovní činnosti

 • Výroba papírové koruny Karla IV.

Výtvarná výchova

 • Moje maminka – textilní koláž – dokončení práce z minulé hodiny

Hudební výchova

 • Nevyučuje se – ředitelské volno

Tělesná výchova

 • Procvičování smyslu pro dynamiku, postřeh – přeskakování a podbíhání dlouhého švihadla

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 7. 4. ve středu – 7. 45 – 10. 30 Krnov, kino Mír; následující dvě vyučovací hodiny – ČJ, AJ

Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top