4. A – Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5.

 • 4. A
 • 693× přečteno

Český jazyk

 • Souvětí, jeho stavba a spojovací výrazy

Český jazyk – sloh

 • Popis – náš dům

Anglický jazyk

 • My sport
 • Přítomný čas prostý
 • Slovesa

Matematika

 • Jednotky obsahu
 • Průměr
 • Geometrie – grafický součet úseček

Vlastivěda

 • J. A. Komenský
 • Marie Terezie – školní docházka

Přírodověda

 • Beseda o včele s panem Kelemenem
 • Žížala obecná

Pracovní činnosti

 • Sypaná batika – trička

Výtvarná výchova

 • Sypaná batika – trička

Hudební výchova

 • Poslech skladeb B. Smetany, A. Dvořáka

Tělesná výchova

 • Hod kriketovým míčkem
 • Vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí proběhne focení tříd (uskuteční se pouze za příznivého počasí).

Dohlédněte prosím na pečlivou přípravu do hodin výuky, blíží se závěrečné hodnocení.

Eva Rusinská tř. uč.

Back To Top