4. A – Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5.

 • 4. A
 • 849× přečteno

Český jazyk

 • Opakování – shoda přísudku s podmětem, psaní i, y v příčestí minulém
 • Řeč přímá, nepřímá
 • Dramatizace pohádky

Český jazyk – sloh

 • Reklama

Anglický jazyk

 • In the park
 • Tvary – ing

Matematika

 • Procvičování zlomky, jednotky obsahu, průměr
 • Geometrie – grafický součet, rozdíl úseček

Vlastivěda

 • J. A. Komenský – opakování
 • Josef II. – reformy

Přírodověda

 • Živočichové v lese – internet

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví u pana Husera
 • Setí semen

Výtvarná výchova

 • Modelování ze slaného těsta – nádoby

Hudební výchova

 • Opakování známých a oblíbených písní
 • Hudebně pohybové hry

Tělesná výchova

 • Start nízký a polovysoký
 • Mezitřídní utkání v hokeji

Doplňující informace pro rodiče

Třídní schůzky se konají ve středu 19. května od 15:30 hod. do 17:30 hod.

Eva Rusinská, tř. uč

Back To Top