4. A – Týdenní plán od 3. 5. do 7. 5.

 • 4. A
 • 545× přečteno

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem – psaní i, y v příčestí minulém

Anglický jazyk

 • Sports and games
 • Přítomný čas prostý – zápor, otázka
 • Rozhovory

Matematika

 • Zlomky – sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Geometrie – povrch krychle, kvádru

Vlastivěda

 • Třicetiletá válka
 • J. A. Komenský

Přírodověda

 • Včela medonosná

Pracovní činnosti

 • Přáníčko pro maminku, tisk z koláže

Výtvarná výchova

 • Kytice květů – vodové barvy

Hudební výchova

 • Pěvecké sbory a hlasy

Tělesná výchova

 • Vycházka za poznáním – Poutní Hora

Doplňující informace pro rodiče

Čtvrtek, 6. 5. vycházka za poznáním – Poutní Hora. Sportovní oblečení, svačinka s pitím. Odchod od školy v 8:00 hod. Návrat do 12:15 hod.

Eva Rusinská, tř. uč.

Back To Top