4. A Týdenní plán od 25. 1. do 28. 1.

 • 4. A
 • 405× přečteno

Český jazyk

 • Skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzorů
 • PS str. 41, 42; Uč. str. 72-77

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění příběhů podle osnovy

Anglický jazyk

 • Počítač; Sloveso CAN/CAN´T

Matematika

 • Pamětné násobení a dělení
 • Uč. str. 20-22
 • Geometrie – kružnice str. 18

Vlastivěda

 • Dokončení vlastních map – zakreslování měst

Přírodověda

 • Jednotky objemu – zápis v sešitu

Pracovní činnosti

 • Olištování mapy ČR – vlastní výroba

Výtvarná výchova

 • Miska na květináč – kašírování – dokončení

Hudební výchova

 • Třídní kolo v pěvecké soutěži

Tělesná výchova

 • Míčové hry – košíková, vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

 • V pátek 29. 1. jednodenní pololetní prázdniny

tř. uč. Eva Rusinská

Back To Top