4. B – Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2010

 • 4. B
 • 482× přečteno

Český jazyk

 • Stavba souvětí – učebnice str. 127-129
 • Procvičování pravopisu – prac. sešit
 • Četba pověstí

Český jazyk – sloh

 • Přepis – Náš dům
 • Jazykolamy

Anglický jazyk

 • 24. lekce
 • Sport a hry – časování sloves, otázky

Matematika

 • Výpočty se zlomky – učebnice str. 34-35
 • Průměr – učebnice str. 38-39
 • Grafický součet úseček – učebnice str. 42

Vlastivěda

 • Jan Ámos Komenský – učebnice str. 50-51
 • Slepá mapka ČR – opakování

Přírodověda

 • Bělásek zelný, střevlík měďený – učebnice str. 59-60
 • Živočichové v lese – učebnice str. 61-62

Pracovní činnosti

 • Ovoce a zelenina – význam ve zdravé výživě

Výtvarná výchova

 • Fantastická květina, váza s květinami

Hudební výchova

 • Poslechy ukázek z děl B. Smetany a A. Dvořáka
 • Nácvik nové písně

Tělesná výchova

 • Běh a rychlá chůze – nádechy a výdechy
 • Třídní miniturnaj ve vybíjené – fair play hra, spoluhráči

Doplňující informace pro rodiče

Potvrďte podpisem v ŽK výlet a exkurze.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top