1. Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9.

 

Čtení

 • Sluchové rozliššení hlásek
 • Vyvození hlásek O o, E e – Živá abeceda str. 4, 5 – procvičujeme říkanky
 • K pohádkovým listům známe říkanky a hledáme slova s hláskou
 • Doma děti mají vyprávět pohádku k dané hlásce, kterou jsme si vyprávěli ve škole

Psaní

 • Uvolňovací cvik –  volná linie  /Nechce se vám chodit pěšky? Vytáhněte koloběžky. Kdo ji nemá, tomu bych radil jízdu na bruslích./ Písanka str. 3

Matematika

 • Numerace do tří – doplňujeme počty prvků k obrázkům, znázorníme kolečky
 • Matematika str.2, 3, 4, 5
 • Skládáme kartičky s čísly na lavici,  přidáváme knoflíky

Prvouka

 • Prohlídka školy a okolí

Pracovní výchova

 • Vystřihování – vlaštovka

Výtvarná výchova

 • Slunečnice

Hudební výchova

 • Píseň Žabička zelená, hra na ozvěnu, Zlatá brána

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

Do čtení budou děti mít složku s písmenky, prosím o dodržování pořádku a denní nošení složky do školy. Doplňte dětem do pouzdra nůžky, obalujte postupně sešity, které děti nosí domů. V pondělí dostanou děti také notýsky, máte v nich rozvrh hodin, potvrďte údaje na začátku podpisem a na konci máte zapsanou třídní schůzku – prosím také podepsat.

Ve středu 8. září třídní schůzka v 16.30 hod. – zde se vše důležité dozvíte a dohodneme se na zadávání úkolů. Rodiče, kteří nemohou z různých důvodů přijít, budou informováni podle dopmluvy ráno před vyučováním od 7 hodin nebo po vyučování, nejdříve ve 13 hodin. 

Dagmar Vopelková, třídní učitelka                                                                                                                          

 

 

Back To Top