Týdenní plán od 28. do 30. června 2010

Čtení

 • Ukončení výuky

Psaní

 • Ukončení výuky

Matematika

 • Početní řetězce a matematické hry

Prvouka

 • Opakování učiva na vycházce

Pracovní vyučování

 • Prázdniny

Výtvarná výchova

 • Prázdniny

Hudební výchova

 • Zpíváme pro radost

Tělesná výchova

 • Pěší turistika

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí – loučení žáků 9. tříd, úklid třídy, rozdávání Slabikářů.
 • Úterý – vycházka na zámek v Linhartovech s prohlídkou – vstup i jízdné mají žáci hrazeno, dejte dětem vhodné oblečení, obuv, svačinu a pití (sluneční brýle, kšiltovka…) Návrat do 11:15.
 • Středa – vydávání vysvědčení, ukončení pravděpodobně v 8:30. Dětem, prosím, dejte fólii na vysvědčení.
 • Děkuji všem rodičům za spolupráci během školního roku a přeji příjemné prázdniny plné sluníčka a odpočinku.
 • Školní rok 2010/2011 bude zahájen ve středu 1. září 2010.

Jitka Hlaváčková,třídní učitelka

Back To Top