Týdenní plán od 13.9. do 17.9.

 

Čtení

 • Živá abeceda str. 6, 7 – hláska U, u, I, i
 • Říkanky k oběma hláskám
 • Opakování říkanky k A, O, E
 • Práce s písmeny ve složce – skládání hlásek podle diktátu (prosím o důslednou kontrolu uklizených složek)

Psaní

 • Uvolňovací cviky v písance na straně 8, 9 – básničky jsou vzadu v písance na str.30 – před vlastním psaním vždy máme malou rozcvičku prstů a celé paže

Matematika

 • Procvičujeme poznávání číselné řady do 5
 • Přiřazujeme počet obrázků k danému číslu (doma procvičujte podle už probraných cvičení v matematice)
 • Matematika str. 8 – 11

Prvouka

 • Školní režim – třída, hodina, přestávka – pracovní list

Pracovní vyučování

 • Vystřihování barevných listů z papíru výzdoba oken ve třídě

Výtvarná výchova

 • Pastelky – voskovkami zachycení vlastního obsahu pouzdra

Hudební výchova

 • Píseň Rybička maličká, pracovní list – písničky z obrázků
 • Rozpočitadlo U potoka
 • Řeč a zpěv

Tělesná výchova

 • Vycházka k rybníku

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o kontrolu aktovek, některým  dětem nejde uklízení a příprava věcí na lavici, nemohou skládat písmenka, protože je nemají řádně zařazená ve složce. Někteří nemají své ručníky, také bych prosila o obalení notýsku a podpisy, jde o kontrolu důležitých údajů a Vašich e – mailových adres. Známky v notýsku stačí podepisovat na konci týdne.                                                                Dagmar Vopelková, třídní učitelka                                                                                                                                                                          

Back To Top